لت آف

در ماشین بافندگی برای ایجاد یک سطح بافت سه عملیات اصلی (تشکیل دهنه، پودگذاری و دفتین زنی) بصورت متوالی که انجام شد ،باید شرایط برای بافت پود بعدی مهیا شود برای اینکار چله ی نخ توسط مکانیزم بازکننده ، چرخانده شده و به مقدار مورد نیاز نخ تار برای بافت یک پود از روی آن باز می شود و پس از برگردان چله سفت می شود.

لت آف بر روی ماشین بافندگی که مکانیزم محرک است، سرعت چرخش چله های بافندگی را کنترل می کند و نخ تار را آزاد می کند و به دستگاه بافندگی می رساند به این ترتیب کشش تار کنترل می شود.

برای این محصول یک سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش توسط شرکت رایاصنعت در نظر گرفته شده است.

قابل نصب روی انواع ماشین های بافندگی مجهز به لت آف الکترونیکی